Aanpak met effect

Na het opdoen van jarenlange fulltime ervaring in verschillende kerken zijn we steeds effectiever gaan werken. Hier leest u hoe we werken, en waarom dat effect heeft.

Draagt het vrucht?

Dit is de centrale vraag, bij alles wat we doen. Hebben onze adviezen, trainingen en materialen wel tot verandering geleid? Te vaak komt het voor dat een kerk iemand van buiten haalt om ‘wat te doen’  met de muziek, techniek of ieder ander onderdeel, zonder dat er daadwerkelijk iets verbetert. Het is niet genoeg om te horen dat het ‘een fijne avond’ of ‘Een inspirerende lezing’ is geweest. We willen graag vrucht op ons werk.

Onze werkwijze wordt op deze pagina omschreven met tien tekeningen. Klik op elk van de tekeningen voor een vergroting. Wilt u echter concreet weten wat we precies doen, klik dan hier.

Maatwerk voor uw kerk

Maatwerk voor uw kerkIedere kerk is weer anders. De ene kerk krijgt het geluid niet goed versterkt maar heeft een uitstekend dramateam. In een andere kerk is er onenigheid over de samenzang liederen die worden gekozen, maar zijn de preken zeer leerzaam en boeiend. Weer een andere kerk heeft onvoldoende muzikanten om een team te vormen terwijl er wel inspirerend leiding wordt gegeven aan alle medewerkers. Wij proberen te ontdekken waar jullie kerk in uitblinkt en versterken dat. Ondertussen zoeken we actief naar oplossingen voor de problemen die spelen. Net zo lang, totdat de oplossing is gevonden.

Effectieve repetities

Effectieve repetitiesIn iedere kerk loopt muzikaal talent rond. Toch wordt dat muzikale talent niet overal even goed benut. Doordat muziekrepetities chaotisch verlopen leggen veel kerken de muzikale lat laag: “als we maar een beetje fatsoenlijk door dit lied heen komen.” Wij doen het omgekeerde: we leggen de lat steeds hoger. Muzikanten ontdekken, vaak tot hun eigen verbazing, dat ze de groei bij kunnen houden en steeds meer plezier beleven aan de muziekrepetitie. De oefenavond verandert van een noodzakelijk kwaad in een creatieve avond vol met muzikale ideeën, naadloos samenspel en momenten van lofprijs en aanbidding. Net zo bijzonder als de dienst zelf.

Doelmatige organisatiestructuur

Doelmatige organisatiestructuurEen goede organisatiestructuur ontstaat niet spontaan. Daar moet over nagedacht en gesproken worden. Wanneer is er voor het laatst naar jullie organisatie gekeken? Past het nog bij de dagelijkse praktijk? Is het een afspiegeling van de doelen en prioriteiten van de gemeente? Wij geloven dat groei kan worden geremd of juist gestimuleerd door de manier waarop een kerk is georganiseerd. Wij helpen jullie daarom na te denken over dit soort zaken:

  • Hoe kan het werk over zoveel mogelijk schouders verdeeld worden?
  • Hoe voorkomen we dat beslissingen worden uitgesteld omdat ze over te veel schijven worden genomen?
  • Stimuleert onze structuur om te heersen, of om te dienen?
  • Heeft iedereen het gevoel dat naar hem of haar wordt geluisterd?
  • Hoe kunnen we onze structuur gebruiken om daarmee getalsmatige groei te stimuleren?

Technisch advies en opleiding

Technisch advies en opleidingHet bedienen van techniek vergt opleiding. Geen enkel gerenommeerd techniek-bedrijf zou mensen zonder opleiding willen inschakelen. Waarom doen kerken dat dan wel? Wij vinden dat dat niet kan en bieden dan ook trainingen voor beginners en gevorderden aan. Voor projectie-, licht- en geluidstechnici. Het zal u verbazen hoeveel mogelijk is met de apparatuur die al in de kerkzaal staat. Mocht u toch willen veranderen of uitbreiden dan geven we graag onafhankelijk advies. Hierin adviseren we lang niet altijd de meest kostbare oplossing. Meestal verdienen we daardoor ons eigen gage ruimschoots terug.

Opleiding van leiders

Dia's VDKCC P3Op het kerkelijk erf zijn verschillende opleidingen te vinden op het gebied van leiderschap. Echter is het leiding geven aan muzikanten, technici en creatieve mensen een bijzonder specialisme. Wij bieden opleidingen en coaching aan om leiders in hun specifieke rol te laten groeien. Denk aan zangleiders, teamleiders, repetitieleiders, programmaleiders, enzovoorts. Uniek aan onze aanpak is dat deze zowel in grote als in kleine kerken werkt. In grote kerken wordt het werk optimaal verdeeld over de mensen met de juiste gaven en ik kleine kerken wordt het werk zo gestructureerd dat leiderschapstaken onmiddellijk kunnen worden gedeeld zodra de mensen met de juiste gaven ontdekt worden.

Aantonen van het belang van kwaliteit

Dia's VDKCC P5Kwaliteit is niet een daad, maar een eigenschap. Sommige kerken bezitten deze eigenschap waardoor alles wat georganiseerd wordt door deze kerken, aantrekkelijk is voor buitenstaanders. Andere kerken zijn zich niet bewust van het belang van kwaliteit en ontberen daardoor slagkracht op alle gebieden. Kwaliteit leveren is echter niet moeilijk en al zeker niet onmogelijk. Waar de (Bijbels onderbouwde) wil is om te verbeteren, lukt dit ook. Wij helpen kerken graag om de kerk over de volle breedte bewuster te maken van de noodzaak van kwaliteit leveren. En van het plezier dat dat geeft.

Controle op het verbeteringstraject

Controle op het verbeteringstrajectOude gewoonten en tradities zijn hardnekkig. Daarom gaan we, terwijl we de leidinggevenden assisteren in het aanbrengen van verbeteringen, nog een stap verder. We controleren over een langere periode of de concrete doelen ook behaald worden. Waar nodig, brengen we de afspraken opnieuw in herinnering of passen we de werkwijze aan. Net zo lang, totdat er ook daadwerkelijk nieuwe gewoonten en tradities worden gevormd. Betere gewoonten en tradities.

Studiedagen voor oudsten of ouderlingen

Studiedagen voor oudsten of ouderlingenHet valt ons op dat veel kerken worstelen met exact dezelfde problemen. Over die problemen houden we studiedagen of -avonden voor oudsten of ouderlingen, om hen te voorzien van zoveel mogelijk informatie. Denk aan het overgaan naar twee diensten op de zondagochtend, het verhuizen van de kerkdienst, het onderzoeken van de religieuze behoeften van de omgeving en het opzetten van een programma team. Andere thema’s zijn:

  • “Aansprekende dienst voor onkerkelijken, of werelds entertainment?” Over hoe ver we kunnen gaan.
  • “Wat de Bijbel en kerkgeschiedenis leren over de kerkdienst.” Over zinnige en onzinnige tradities en wat daarmee te doen.
  • “Generatie-conflict en smaakverschil.” Over het bijeenhouden van de hele kerk in één kerkdienst, ondanks de verschillen tussen de gemeenteleden.

Het dienstproces optimaliseren

Het dienstproces optimaliserenAls de kerkdienst wordt georganiseerd volgens een overzichtelijk proces, plukt de dienst daar de vruchten van. Meer mensen worden betrokken, er gaat minder mis, er zijn minder spanningen tussen de medewerkers, de dienst is creatiever en er is meer tijd om naar de Heilige Geest te luisteren. Door een goede organisatie wordt (paradoxaal, maar waar) spontaniteit tijdens de dienst bevorderd, niet gehinderd. Wij helpen uw kerk om een eigen werkwijze te ontwerpen, deze te implementeren en te onderhouden. Net zo lang totdat het een vaste gewoonte is geworden.

Iedereen betrekken bij de opbouw

Ieder betrekken bij de opbouwDe grootste fout die u kunt maken bij het leiden van een veranderingsproces, is het betrekken van een enthousiaste kleine groep mensen in de verandering en er van uitgaan dat de rest van de gemeente het wel goed vindt. Een veranderingsproces die de hele gemeente aangaat – en dat gaat altijd op wanneer het over de kerkdienst gaat –   moet worden gedragen (en verdragen) door de hele gemeente. Maak het veranderingsproces daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laat gemeenteleden andere gemeenteleden werven, opleiden, overtuigen en bemoedigen. En laat die gemeenteleden op hun beurt weer hun bemoediging, kennis en enthousiasme overbrengen. Veranderingsprocessen doen soms pijn, maar zorg dat daar ruim voldoende enthousiasme tegenover staat.

We vinden het fijn om wat van jullie te horen.

We zouden het fijn vinden om met u over uw kerk van gedachte te wisselen. Neemt u (vrijblijvend) contact met ons op? Bel 06-49747312, mail ons of gebruik ons contactformulier.