Bijbels perspectief

2 Timotheüs 3 vers 16: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.”

Wij geloven wat hier boven staat. Niet alleen bevat de Bijbel de beste boodschap(pen) die we onze omgeving kunnen doorgeven, ook is het ons ultieme Handboek. De Bijbel is voor ons gezaghebbend op ieder gebied: kerkdiensten, bedrijfsethiek, kerkorganisatie, samenwerking, zelfs ons persoonlijk leven.

We hebben theologische scholing gehad, maar proberen ook dag aan dag onszelf te laten vormen en verdiepen. We beseffen in ons werk dat wij de groei in kerken alleen kunnen faciliteren, maar dat we die groei niet kunnen veroorzaken. Samen met andere kerkmedewerkers planten en begieten wij, de groei moet van God zelf komen.

1 Korinthiërs 3 vers 7: “Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.”

Wilt u meer weten over het theologische aspect van ons werk? Volg dan de blog van Simon op www.dekerkdienst.nl