Missie

“In onze kerk verandert nooit iets.”

Deze uitspraak heb ik (te) vaak gehoord. Het is niet alleen een negatieve en verlammende uitspraak, het is vaak ook nog onwaar. Veel van de kerken waar dit over uitgesproken werd, bleken binnen enkele weken te kunnen veranderen. Het gaat echter niet vanzelf! Een betere uitspraak zou zijn: “In onze kerk verandert nooit iets vanzelf.” Wil je met een team of commissie iets veranderen in de kerk, en ik spits het hier toe op de kerkdienst, dan moet dat team of die commissie voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Doorzettingsvermogen: verwacht alleen blijvende verandering, wanneer je de nieuwe manier van werken minstens 6 tot 9 maanden kunt volhouden. Heb je weinig tijd beschikbaar voor het werk in de kerk, begin dan niet aan een veranderingstraject.
  • Kennis & Expertise: Dat het anders moet, vinden we allemaal wel eens, maar wie vertelt dan hoe het beter kan? Het team of de commissie heeft helder op het netvlies wat er moet gebeuren. Die kennis is afkomstig van conferenties, boeken, een externe adviseur of eigen onderzoek in andere kerken.
  • Organisatievermogen: We nemen het liefst alle kerkdienst-medewerkers mee in het veranderingsproces. Het team wat een veranderingsproces in gang wil zetten dient dus in staat te zijn anderen enthousiast te maken, in te schakelen, in te roosteren en te laten samenwerken in een passende organisatiestructuur.
  • Christelijke waarden: Deze voorwaarde ligt iets minder voor de hand dan de drie hier boven. Maar wat dacht je van deze waarden: ‘niet over lijken gaan’, ‘Passie en liefde voor buitenstaanders’, ‘bemoedigen i.p.v. bekritiseren’, ‘de ander belangrijker vinden dan jezelf’ en ‘kwaliteit leveren bij alles wat je doet’.

 

Onze missie

Onze missie is het helpen van iedere plaatselijke kerk (die Jezus Christus centraal stelt) om de kwaliteit van de kerkdienst sterk te verhogen. Waar mensen bereid zijn hun kostbare tijd te investeren in de kerkdienst, willen wij hen bijstaan met onze gaven, expertise en materialen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de kerkdienst daadwerkelijk en aanmerkelijk groeit.

 

Waarom?

Wij geloven dat het belang van de kerkdienst moeilijk te overschatten is. Iedere zondag komen er alleen in Nederland al honderdduizenden mensen naar de kerk. Velen komen met de bereidheid om te leren, gevormd te worden en God te danken, te loven en te aanbidden. Anderen zijn bereid om te proeven aan het Christelijk geloof en willen zich laten overtuigen. Weer anderen zijn ten einde raad en hopen dat de kerkdienst die zij bezoeken hoop of uitzicht zal geven.

Nog te vaak maken christenen en niet-christenen mee dat de kerkdienst saai, eentonig, langdraderig of onbegrijpelijk en irrelevant voor het leven is. In groten getale haken ze af. Dat is naar onze mening onnodig, en onverteerbaar.

 

Hoe?

Dat is voor iedere kerk weer een beetje anders. Lees hier meer over onze aanpak.