Waarom wij factureren

We ervaren dat God ons geroepen heeft om fulltime binnen de kerk onze gaven in te zetten. Het uitzonderlijke van de bediening die we momenteel uitvoeren is dat het niet gebeurt binnen één kerk, maar in meerdere kerken tegelijk. Dit heeft veel voordelen. De financiële lasten worden over meerdere kerken verdeeld, er komt uitwisseling tussen kerken tot stand en de éénmalig ontwikkelde diensten, materialen en trainingen worden meerdere malen gebruikt.

Het liefst zouden we onze diensten gratis aanbieden. Helaas zal dat echter niet gaan. Het lijkt me een leuk experiment om aan de kassa in de supermarkt te vertellen dat ik in de kerk werk en vervolgens te vragen of ik de boodschappen gratis mee mag nemen, maar ik betwijfel of ik daar mee weg kom. En als me dat al eenmalig lukt, dan moet ik nog langs de benzinepomp, hypotheekbank en energieleverancier. Ook wij kunnen niet van de wind leven.

Er is geen kerkgenootschap of christelijke organisatie die dit specifieke werk ondersteunt. Ook laten we ons niet financieel ondersteunen door een vriendenkring. Het kost veel tijd en energie om zo’n financiële vriendenkring op te bouwen of te onderhouden en die tijd en energie steken we liever in het werk dat we voor kerken doen. Bovendien weten potentiële gevers dat een kerk over het algemeen draagkrachtig genoeg is om te betalen voor het werk dat we doen. Wat zou hen moeten motiveren om te geven? Als we al sponsoren zouden kunnen vinden dan zouden we het niet willen. Het is immers niet goed om een dorsende os te muilbanden (1 Tim. 5:17-18). Wij, koeien, mogen eten en genieten.

Kortom, wij zijn een bedrijf en we sturen facturen. Met een aantal kerken en/of organisaties werken we intensief samen en sturen we iedere maand een factuur. Deze kerken betalen een bepaald tarief per uur en zijn het goedkoopst uit. We hanteren twee tarieven: een door-de-week-overdag tarief en een avond-en-in-het-weekend tarief. Alle andere kerken en organisaties – die eens in de zoveel tijd gebruik maken van onze diensten – bieden we vaste prijzen. Zij betalen iets meer dan de kerken waar we intensief mee samenwerken.

 

Hoe bepalen we onze tarieven?

We stellen eerst vast welk bedrag we over willen houden. Dat is ons netto in komen. Daar tellen we alle belastingen en bedrijfskosten bij op. Dat is ons bruto inkomen. Vaak onderschatten mensen het verschil tussen bruto en netto. Daarom hier een incompleet overzicht van wat er allemaal nog betaald moet worden voordat we ons verdiende geld kunnen gaan uitgeven.

Inkomstenbelasting, BTW (meestal 21%), bijdrage zorgverzekeringswet, kantoorkosten (verwarming, apparatuur, papier, telefonie), acquisitiekosten, opleidingskosten, representatiekosten, onderhoudskosten en autokosten.

Verder zijn we regelmatig hard aan het werk zonder dat we daarvoor worden betaald. Dit zijn de zogenaamde niet-declarabele uren. Voor ieder uur dat we betaald worden staat ongeveer een ander uur dat we niet betaald worden. Denk aan: acquisitiegesprekken, administratie en boekhouding (doen we zelf om de kosten te drukken), website, social media & weblog, ontwikkeling nieuwe materialen, sommige mails en telefoontjes tussendoor, zelfstudie, systeembeheer en behoorlijk wat reistijd.

Houdt u er tenslotte ook rekening mee dat we geen vakantiedagen en vakantiegeld van onze klanten krijgen? En dat wanneer we ziek zijn we niets betaald krijgen? Dat we niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn?

Ons netto-inkomen bepalen we volgens het G.E.L.T. principe.

G: Gezond blijven. We doen alles zoveel mogelijk op de fiets en gebruiken de auto zo weinig mogelijk. We eten gevarieerd en zo gezond mogelijk. Als er geklust moet worden in huis dan doen we dat zoveel mogelijk zelf. Niet alleen scheelt dit een loodgieter, schilder, timmerman,tuinier en klusjesman uit, ook is het gezond om het denk-werk af te wisselen met lichamelijke arbeid.

E: Eerlijk inkopen. Waar dat mogelijk is kopen we Fair-Trade of UTZ-certified producten. Dit maakt onze boodschappen iets duurder, maar we willen niet meewerken aan het onrecht wat arbeiders in andere landen wordt aangegaan.

L: Licht leven. We leven ondermodaal. We hebben één auto en een doodgewoon rijtjeshuis. We letten op aanbiedingen en kunnen niet altijd alles kopen wat we willen. In het besef dat we tot de allerrijksten van de wereld behoren zijn we daar erg tevreden mee.

T: Tienden geven. We geven meer dan 10% van ons bruto-inkomen aan kerken en goede doelen.

 

Mogelijke vragen

Tenslotte nog een aantal vragen die mensen willen stellen, maar eigenlijk niet durven.

Waarom hebben jullie zo’n nieuwe auto? Waarom zo’n dure computer?
Dankzij onze zakelijke Skoda GreenLine maken we gebruik van verschillende vormen van belastingaftrek. Hierdoor rijden we goedkoper  dan wanneer we in een oudere auto zouden rijden. Ongeveer 75% van onze werktijd maken we gebruik van een computer. Een recente computer zorgt dat we snel kunnen werken. Bovendien werken we met grafische programma’s en muzieksoftware. Die vereisen een goede computer.

Waarom verhogen jullie soms jullie tarieven?
a) Omdat geld onderhevig is aan inflatie, alles wordt duurder.
b) Omdat wij steeds meer ervaring krijgen en steeds beter worden in ons vak.

Ik werk als vrijwilliger in de kerk. Kunnen jullie ook niet iets vrijwillig doen in onze kerk?
Natuurlijk kunnen we best iets vrijwillig doen, maar waarom zouden we dat doen in jullie kerk en niet in al die andere kerken? Wij hebben er voor gekozen om in álle kerken een deel van onze tijd vrijwillig te investeren. Dat doen we in de vorm van een verlaagd uurtarief.

Waarom verantwoorden jullie je inkomsten? Is het niet de gewoonste zaak van de wereld?
Verreweg de meeste opdrachtgevers denken er zo over, gelukkig. We danken onze opdrachtgevers dan ook hartelijk voor het mogelijk maken van deze bediening.