We richten ons op groei

Als het goed is, worden voortdurend verbeteringen aangebracht aan een kerkdienst. Stilstand is achteruitgang.

De kerkdienst inhoudelijk  laten groeien is niet moeilijk. Vaak volgt op een inhoudelijke groei ook groei in bezoekersaantal. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er wordt geïnvesteerd in alle medewerkers. Als de medewerkers groeien in hun bediening, groeit de kerkdienst zelf mee.
  • De kerkgemeenschap ziet het als een vanzelfsprekendheid dat de kerkdiensten voortdurend op kleine punten aangepast wordt. Hierover wordt openlijk gecommuniceerd met de gemeente.
  • De groei is niet afhankelijk van hulpbronnen buiten de kerk (zoals wij). De organisatie van de kerkdienst is in staat de kerkdienst te evalueren en veranderingen in te plannen en door te voeren.
  • De organisatie richt zich op de aldoor veranderende behoeften binnen en buiten de kerk en houdt tegelijkertijd de kerndoelen en Bijbelse grenzen in het oog.
  • De groei is niet schoksgewijs. De kerkgemeenschap zou zich vervreemd voelen van de samenkomst. Tegelijkertijd vordert de groei niet zo traag dat het de veranderingen in noden en behoeften niet bij kan houden.
  • Wat diepgewortelde tradities betreft is onderscheidingsvermogen nodig. Welke tradities geven de kerk herkenbaarheid en veiligheid, en welke tradities hebben een vervreemdend effect op rand- en buitenkerkelijken?
  • De groei wordt niet in stand gehouden door een kortlopende commissie, maar door een langlopende organisatie. Mensen in de langlopende organisatie werven medewerkers en leiden hen op.

Wij helpen kerken graag om de kerkdiensten te verbeteren. Liever nog helpen we kerken om zich zo te organiseren dat de kerkdienst zich blijft verbeteren, ook zonder onze hulp.

We vinden het fijn om wat van jullie te horen.

We zouden het fijn vinden om met u over uw kerk van gedachte te wisselen. Neemt u (vrijblijvend) contact met ons op? Bel 06-49747312, mail ons of gebruik ons contactformulier.